Welke opvoedmethoden zijn er?

Er zijn verschillende opvoedmethodes die je kan gebruiken voor het opvoeden van je kindje. Helaas is het niet zo dat alle opvoedmethodes even goed werken. Sommige methodes werken effectiever, dan andere opvoedmethodes.

Als ouder twijfel je eigenlijk elke dag aan de opvoedmethode die je gebruikt. Dit kunnen we goed begrijpen. Soms kan het bij je kindje effectiever zijn om een andere opvoedmethode te gebruiken.

Ik heb de vijf populairste opvoedmethodes voor je op een rijtje gezet.

Inhoud

1. Natuurlijk ouderschap

Een bekende opvoedmethode uit Amerika is natuurlijk ouderschap. Kinderarts William Sears bedacht deze opvoedmethode. In het Amerikaans wordt de methode Attachment Parenting genoemd. Bij deze opvoedmethode staat de vertrouwensband tussen ouder en kind centraal.

baby in armen ouders

Volgens William Sears is de enige echte ervaringsdeskundige van een kind z’n eigen ouders. De eigen ouders kennen hun kindje als beste en weten wat hun kleintje nodig heeft. Maar in het begin moet zo’n band met je kindje nog ontstaan.

William Sears vindt het daarom belangrijk dat er gewerkt wordt aan een vertrouwensband tussen de ouders en het kindje. Hoe beter de band en hechting tussen de ouders is, hoe beter de signalen van het kindje door de ouders begrepen worden.

In het begin is het voor ouders nog onmogelijk om direct door te hebben welk huiltje bedoelt is voor voeding en welke voor aandacht. Je moet je kindje eerst goed leren kennen. Als je hierin slaagt pik je sneller de signalen op en weet je hoe je op behoeftes moet inspelen.

In de praktijk zijn er een aantal handvaten om de band tussen jouw en je kleintje te versterken. Deze handvaten zijn door William Sears beschreven in z’n eigen handboek.

Eén van de handvaten is dat er veel tijd en energie gestoken moet worden in de band met het kindje na de geboorte.

Probeer direct na de geboorte tijd vrij te maken voor huid-op-huid contact. Doe dit zowel met de moeder als de vader.

Op deze manier heeft het kindje alle zintuigen open om met de ouders contact te leggen. Koester vooral het eerste moment van kennismaking met je kindje. Het is mogelijk om dit ook aan te geven in je bevallingsplan.

Het tweede handvat is om direct te reageren op huilen bij een baby.

Huilen is voor jouw kindje een manier om te communiceren. Zorg er ook voor dat je kindje nooit alleen is als je kindje huilt. Dit geeft voor jouw kindje een signaal van vertrouwen.

Bij natuurlijk ouderschap als opvoedmethode is ook borstvoeding van belang. Hiermee bevorder je de hechting tussen de moeder en de baby. Bij borstvoeding zorg je ook voor huid-op-huid contact.

Nog een tip bij deze opvoedmethode is om je kindje zoveel mogelijk bij je te dragen.

Dit doe je in een draagdoek. Voor jouw kindje geeft dit het gevoel dat ze weer terug is in de baarmoeder. Daarnaast heb je handen even vrij en je kindje toch dichtbij je.

Probeer ook scheiding zoveel mogelijk te vermijden en met een co-sleeper het kindje bij je in de buurt te laten slapen. Voor jonge baby’s is de behoefte aan aandacht en liefde ontzettend belangrijk.

Er komt een moment dat je kindje ouder wordt en gecorrigeerd moet worden. Bij deze opvoedmethode is het belangrijk dat dit gebeurt op een positieve manier. Je kindje ontwikkelt zo empathie voor de ouders en anderen.

Corrigeer positief

Het is wel belangrijk dat je ook bij deze opvoedmethode duidelijk je grenzen aangeeft en eventueel het geheel stuurt. Daarbij is bij natuurlijk ouderschap belangrijk dat er altijd balans is in het gezin en jullie samen van elkaar genieten.

Als je kindje ouder wordt is het ook belangrijk om goed te luisteren. Probeer met elkaar te communiceren over problemen of ongenoegen. Laat merken dat je een probleem begrijpt en probeer zonder geweld of woede conflicten op te lossen.

Dit hoort bij natuurlijk ouderschap.

Overigens is het niet zo dat je bij natuurlijk ouderschap je kindje altijd z’n zin geeft. Het is vooral belangrijk dat je kindje leert om verbaal z’n behoeftes te uiten en leert praten over problemen. Dit helpt zeker bij de ontwikkeling van een sociaal kind met veel zelfvertrouwen in het leven.

2. Onvoorwaardelijk ouderschap

Een andere populaire opvoedmethode is onvoorwaardelijk ouderschap.

Hierbij draait het niet om het straffen van je kindje, maar houden van je kindje zoals die is. De nadruk van deze opvoedmethode ligt op het laten zien dat je van je kindje houdt.

Dr. Alfie Kohn is de bedenker van deze opvoedmethode en schreef er meerdere boeken over. De opvoedmethode is uitgewerkt vanuit meerdere uitgangspunten. Een aantal van deze uitgangspunten leggen we hier uit.

Eén van de uitgangspunten is dat je als ouder geen voorwaarden mag hebben. Veel ouders hebben voorwaarden bijvoorbeeld dat kinderen hun bordje moeten leeg eten. Volgens Dr. Alfie Kohn betekent dit eigenlijk dat je pas positieve aandacht krijgt als je gewenst gedrag vertoond.

Maar liefde van ouders moet standaard zijn en niet verdiend worden met voorwaarden.

Liefde van ouders moet onvoorwaardelijk zijn

Een ander uitgangspunt is dat je met je kinderen moet samenwerken. Samen moeten jullie er iets van maken. In plaats van te straffen of gedrag te dwingen, moeten jullie samenwerken om conflicten op te lossen.

Een ander belangrijk uitgangspunt is intrinsieke motivatie. Dit betekent dat ze kinderen proberen te motiveren om zelf dingen te gaan doen. Bijvoorbeeld om zelf de kamer op te ruimen.

Het is volgens Dr. Alfie Kohn veel belangrijker om goed met je kindje te communiceren in plaats van een time-out. Probeer met je kindje te praten om te achterhalen waarom er negatief gedrag vertoond wordt. Probeer vervolgens een oplossing voor z’n problemen te bedenken.

Hou er ook rekening mee dat kinderen meer begrijpen, dan je zou denken. Vaak denken ouders dat je bij jonge kinderen geen grenzen kan stellen. Maar volgens onvoorwaardelijk ouderschap kan dit wel zolang ze het maar begrijpen. Als kinderen grenzen begrijpen respecteren ze sneller. Probeer daarom hierover te communiceren.

Kijk ook goed of jouw grenzen wel realistisch zijn. Kan je van een kindje van 2 wel verwachten dat hij z’n bordje netjes leeg eet? Of dat je kindje van 4 zelfstandig z’n kamer opruimt. Neem je eigen grenzen dus goed onder de loep voor je ze aangeeft aan je kindje.

Een andere opvoedmethode is speciaal bedacht voor kinderen met probleemgedrag.

3. Verbindend gezag & geweldloos verzet

Deze opvoedmethode wordt Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet genoemd. Bij probleemgedrag moet je denken aan extreem gedrag zoals weglopen, drugs, geweld en weigering van naar school gaan.

De eerste neiging van ouders bij kinderen met probleemgedrag is door te gaan straffen. Maar dit is bij probleemgedrag juist niet de oplossing. Vaak zijn de kinderen tegendraads tegen ouders die de baas willen spelen. Dwinggedrag gaat hier geen oplossing voor bieden.

Met deze opvoedmethode kan je de problemen aanpakken.

Eén van de uitgangspunten is om positief contact met je kind te zoeken. Veel ouders hebben geen zin om leuke dingen met hun vervelende puber te doen. Ze zouden het niet verdiend hebben. Maar het kan ook verzoenend werken om juist iets leuks te gaan doen. Een activiteit die past bij de interesses van je puber.

Lachend kind

Daarnaast is een uitgangspunt dat er geweldloos verzet getoond wordt tegen het gedrag van je kind. Als ouder reageer je al snel boos of met straf als je kindje of puber negatief gedrag vertoond. Het is belangrijk om hier niet aan toe te geven.

Probeer in plaats van te straffen een oplossing voor het probleem te bedenken. Geef niet toe dat je kindje goed bezig is, maar praat met je puber of kindje over het probleem.

Heb je het gevoel dat je nu niet redelijk kan reageren? Stel een gesprek dan even uit en koel allebei even af. Ga pas later het gesprek aan over bepaalt gedrag met je kind.

Uiteindelijk zal een rustig gesprek een veel beter effect hebben.

Biedt je kindje ook een verzoeningsoffer aan. Bijvoorbeeld door een kop thee te brengen met een koekje voor je het gesprek aangaat. Of maak een keer het favoriete eten van je kindje klaar.

Helaas kan een probleemkind veel schade binnen een gezin veroorzaken. Het kan daarbij fijn zijn om sociale steun te zoeken bij je andere ouders. Er zijn verschillende organisaties waarbij je hiervoor terecht kan. 

4. Wederzijds respect

Een andere opvoedmethode waar je gebruik van kan maken is de Gordon methode.

Bij deze methode ben je als ouder gelijkwaardig aan je kindje. Het gaat hierbij om wederzijds respect. De opvoedmethode werd bedacht door Thomas Gordon. Hij was een Amerikaans psycholoog die de relatie tussen ouders en kinderen onderzocht.

Vanuit de gordon methode wordt er niet alleen rekening gehouden met de behoefte van het kindje, maar ook van de ouders. Het ouderschap brengt een grote verantwoording met zich mee. Thomas Gordon vindt dat je als ouder ook tijd en ruimte moet maken voor je eigen behoeftes.

Als je geen ruimte maakt voor je eigen behoeftes, dan loopt de emmer vol en kan je het ouderschap niet meer aan. Het is belangrijk dat niet alleen kinderen hun behoeftes aangeven, maar ook ouders. Kinderen hebben pas echt steun aan hun ouders als ze goed in hun vel zitten.

Bij deze opvoedmethode draait het voornamelijk om behoeftes. Ook naar de behoeftes van een kindje zijn belangrijk. Soms ontstaat negatief gedrag omdat je eerder niet naar de behoeftes geluisterd hebt. Je kindje had het al aangegeven dat er behoefte was aan aandacht of honger.

Het derde uitgangspunt geeft aan dat de band tussen een ouder en kind bepaalt wordt door de manier waarom omgegaan wordt met het gedrag van een kindje. Welk gedrag is acceptabel en welk gedrag is niet acceptabel? Soms is het belangrijk om gedrag van een kindje te accepteren omdat het erbij hoort.

Stel je kindje heeft een driftbui omdat hij het allemaal even niet meer begrijpt. Dit hoort erbij en het is niet goed om hier als ouder boos over te worden. Kijk dus goed welk gedrag acceptabel is en welk gedrag niet acceptabel is.

Als blijkt dat je kindje gedrag vertoond dat niet acceptabel is, dan is goede communicatie van belang. Probeer begrip richting je kindje te tonen en uit te leggen dat je het begrijpt, maar geef ook aan dat het niet kan. Probeer een oplossing aan je kindje te bieden en ontken het probleem neemt.

Een goede communicatie is de sleutel volgens de Gordon methode. Probeer je kindje altijd goed te observeren en zorg ervoor dat je de juiste oplossing biedt. Kijk goed naar de behoefte van je kindje en probeer hierop in te spelen met een oplossing om het probleem op te lossen.

5. Omdenken in de opvoeding

De laatste populaire opvoedmethode heet omdenken in de opvoeding. Het gedrag van een kindje wordt vaak als een probleem gezien dat opgelost met worden. Bij omdenken in de opvoeding wordt het gedrag niet als een probleem gezien, maar als een mogelijkheid.

Berthold Gunster bedacht de opvoedmethode en schreef er zelfs meerdere boeken over voor ouders die zijn systeem willen toepassen. Vaak blijkt volgens Gunster namelijk niet dat het kind het probleem is, maar de ouders. De ouders houden probleemgedrag onbewust in stand.

Daarnaast geeft de methode van Gunster aan dat geen één mens hetzelfde is qua karakter en manier van denken. Daarom vraagt het opvoeden van een kindje om creativiteit.

Het is belangrijk om je manier van opvoeden aan te passen aan de behoeften van je kindje.

Voor elk kindje moet een strategie op maat bedacht worden volgens de opvoedmethode van Gunster. Hierbij moet de focus liggen op de basale gevoelens van je kindje. Wat wil je kindje nu echt met z’n gedrag bereiken?

Daarnaast vindt Gunter het belangrijk dat ouders vooral naar het nu kijken en niet de toekomst. Veel opvoedmethodes richten zich op de opvoeding naar een volwassenen. Wat wil je in de toekomst voor je kindje? Laat dit vooral los en focus je op je kindje vandaag de dag.

Omdenken in opvoeding

Probeer de gebreken van je kind te zien als een talent en een kans. Stel je kindje is koppig en je wil dit afleren. Je zal er in de praktijk op stuiten dat je kindje alleen maar meer koppig wordt.

Als je in plaats daarvan het gedrag negeert zal je merken dat je kindje minder koppig wordt. Zie het vooral niet als een probleem, maar een stukje karakter van je kindje.

Deel dit bericht met vrienden

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *